Wielka Parada Baśni
Data: 11-06-2017 o godz. 22:43:08
Temat:


 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasy czwarte PSP nr 2 w Przysusze pod opieką pani Teresy Dziakiewicz i pani Barbary Pawul zrealizowały projekt edukacyjny  „Wielka parada baśni”.
Projekt realizowany był od lutego do maja tego roku. Pierwszą częścią przedsięwzięcia był cykl lekcji „Baśnie znane i nieznane”. Została omówiona  problematyka utworów baśniowych, ich wartości dydaktyczne i wychowawcze oraz cechy gatunkowe. Uczniowie zostali zapoznani z sylwetkami najpopularniejszych baśniopisarzy. Po przeprowadzeniu cyklu zajęć dotyczących baśni wiedza uczniów została zdiagnozowana za pomocą testu. Następnie wykonali oni prace plastyczne na temat „Moja ulubiona postać baśniowa”, które można było obejrzeć na wystawie „Magiczna kraina baśni”. Najwięcej emocji wśród czwartoklasistów wzbudził „Turniej wiedzy o baśniach i baśniopisarzach”. Przedstawiciele klas  musieli  wykazać się wiedzą dotyczącą baśni i ich twórców zdobytą na lekcjach języka polskiego. Ostatnim zadaniem podsumowującym cały projekt była „Wielka parada baśni”. Dzieci pod czujnym okiem wychowawców przygotowały przedstawienie pt. „Zamieszanie w bajkach”.
Dzięki obcowaniu z baśniami czwartoklasiści zapoznali się z celami, do których dąży człowiek, nauczyli się wzorów zachowań i norm moralnych, które są oczekiwane i nagradzane. Baśnie pokazały uczniom, że nie należy osądzać nikogo po wyglądzie, nie wolno wyśmiewać się z innych czy komukolwiek dokuczać. Należy słuchać dorosłych i nie kłamać. Być dobrym dla innych ludzi i nie przechodzić obojętnie obok cudzego nieszczęścia. Poprzez pryzmat baśni mogli poznać świat. Najważniejsze, że wszystko przebiegało przy dobrej współpracy w grupie, w radości i zabawie.


Artykuł jest z PSP2 Przysucha
http://psp2.superhost.pl

Adres tego artykułu to:
http://psp2.superhost.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=410