POWITALIŚMY NOWY ROK SZKOLNY
Data: 11-09-2017 o godz. 21:47:31
Temat:


 4 września 2017r. rozpoczął się wyjątkowy dla szkół podstawowych, które z sześcioletnich stają się ośmioletnimi placówkami, rok szkolny 2017/2018. Uroczysty apel w Zespole Placówek Oświatowych rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 – Maja Madej z klasy 6a, która zgłosiła panu dyrektorowi Leszkowi Wamilowi gotowość społeczności szkolnej do podjęcia nauki w nowym roku szkolnym. Następnie głos zabrał pan dyrektor, który serdecznie powitał zgromadzonych uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz przedstawił nową strukturę placówki w związku z obowiązującymi przepisami oświatowymi.
 W roku szkolnym 2017/2018 w skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzić będą: Samorządowe Przedszkole nr 3 z dwoma oddziałami przy ulicy Skowyry 41 i jednym oddziałem przy ulicy Warszawskiej 45 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 uczyć się będą w 22 oddziałach, z których 7 oddziałów to klasy II i III wygaszanego Gimnazjum Publicznego. Nauka odbywać się będzie w budynku przy ulicy Skowyry 41 i budynku przy ulicy Warszawskiej 45. Pan dyrektor przedstawił uczniom i rodzicom nauczycieli, którzy prowadzić będą poszczególne zajęcia w tym roku szkolnym oraz wicedyrektorów: panią Ewę Kanię i panią Anitę Kacperską. Nowi uczniowie, pierwszoklasiści i uczniowie klas IV poznali swoich wychowawców.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 uczyć się będzie 39 pierwszoklasistów – 21 z nich, rozpocznie naukę w budynku przy ulicy Warszawskiej, gdzie czeka na nich nowa, specjalnie dostosowana sala lekcyjna. W budynku tym uczyć się będą także siódmoklasiści – jedna z klas VII to klasa sportowa o profilu piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, a także 18 sześciolatków w oddziale przedszkolnym przy szkole.
Podobnie jak w roku poprzednim, w PSP nr 2 funkcjonuje klasa sportowa o profilu piłki nożnej dziewcząt i chłopców, naukę w niej kontynuują piątoklasiści.
Po przekazaniu najważniejszych informacji dotyczących organizacji najbliższego roku szkolnego pan dyrektor życzył wszystkim wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wielu okazji do rozwijania talentów i pasji naukowych, artystycznych i sportowych oraz do nawiązywania nowych, wspaniałych przyjaźni, rodzicom natomiast życzył zadowolenia z postępów dzieci.


Artykuł jest z PSP2 Przysucha
http://psp2.superhost.pl

Adres tego artykułu to:
http://psp2.superhost.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=417