Ziemia woła S.O.S.
Data: 24-05-2018 o godz. 22:06:30
Temat:


 W PSP nr 2 w Przysusze, w dniu 16.05.2018r. odbył się Szkolny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „ZIEMIA WOŁA SOS”.
Rywalizowały ze sobą cztery grupy, składające się z  uczniów klasy IV, V i VI.
Głównym celem konkursu była edukacja społeczno – przyrodnicza oparta na zdobytych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach uczniów oraz motywowanie ich do zachowań proekologicznych. Oszczędzanie zasobów Ziemi, uwrażliwienie na piękno przyrody i problemy ekologiczne, zrozumienie zasad recyklingu pozwoli młodzieży szkolnej zadbać o piękno naszej planety.
Konkurs składał się z czterech konkurencji, a uczestnicy dzielnie zmagali się z przygotowanymi zadaniami.
W I konkurencji uczniowie rozwiązywali test typu „prawda – fałsz”.
W II konkurencji grupy miały za zadanie ułożyć hasło, slogan o tematyce przyrodniczej, ekologicznej wykazując się wiedzą i poczuciem humoru.
W czasie kiedy drużyny pracowały nad zadaniem II, uczniowie z widowni rozwiązywali Wielką Krzyżówkę Przyrodniczą na specjalnie przygotowanej planszy.
Dużo emocji wzbudziła konkurencja III – Kalambury. Zespoły miały do odgadnięcia po dwa hasła. Przedstawiciel zespołu wykorzystując wyobraźnię i talent plastyczny przedstawiał treść hasła za pomocą rysunków.
Decydującą okazała się konkurencja IV, w której grupy udzielały odpowiedzi na pytania.
Odpowiadała ta grupa , która jako pierwsza zgłosiła gotowość odpowiedzi podnosząc tabliczkę ze swoim numerem.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem p. dyrektor Ewy Kani oceniała zadania  konkursowe przyznając drużynom punkty za wykonane zadanie.
Najwięcej punktów zdobyła drużyna w składzie:
–    Julia Chrzanowska – uczennica kl. VIa
–    Julia Rejmer – uczennica kl. Vb
–    Iza Romanik – uczennica kl. IVa
Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka przyrody – p. Teresa Dziakiewicz.
Teresa DziakiewiczArtykuł jest z PSP2 Przysucha
http://psp2.superhost.pl

Adres tego artykułu to:
http://psp2.superhost.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=453