DEKLARACJA DOSTEPNOSCI
Zespol Placowek Oswiatowych w Przysusze zobowiazuje sie zapewnic dostepnosc swojej strony internetowej zgodnie z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow publicznych. Oswiadczenie w sprawie dostepnosci ma zastosowanie do strony internetowej Zespolu Placowek Oswiatowych w Przysusze.

Data publikacji strony internetowej: 2006-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-04.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow publicznych z powodu niezgodnosci lub wylaczen wymienionych ponizej: Wylaczenia:

Oswiadczenie sporzadzono dnia: 2020-11-06. Deklaracje sporzadzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnetrzny: Centrum Bezpieczenstwa Informatycznego.

Skroty klawiaturowe

Na stronie internetowej mozna uzywac standardowych skrotow klawiaturowych przegladarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemow z dostepnoscia strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoly. Osoba kontaktowa jest p. Agnieszka Walaszyk, sekretariat@pgprzysucha.pl. Kontaktowac mozna sie takze dzwoniac na numer telefonu (048) 675 25 85. Ta sama droga mozna skladac wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz skladac zadania zapewnienia dostepnosci.

Kazdy ma prawo do wystapienia z zadaniem zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegos ich elementu. Mozna takze zazadac udostepnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, na przyklad przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartosci filmu bez audiodeskrypcji itp. zadanie powinno zawierac dane osoby zglaszajacej zadanie, wskazanie, o ktora strone internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposob kontaktu. Jezeli osoba zadajaca zglasza potrzebe otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu,, powinna takze okreslic dogodny dla niej sposob przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowac zadanie niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli dotrzymanie tego terminu nie jest mozliwe, podmiot publiczny niezwlocznie informuje o tym wnoszacego zadanie, kiedy realizacja zadania bedzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze byc dluzszy niz 2 miesiace od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli zapewnienie dostepnosci cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publiczny moze zaproponowac alternatywny sposob dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmowi realizacji zadania zapewnienia dostepnosci lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszacy zadanie mozne zlozyc skarge w sprawie zapewniana dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyzej procedury mozna takze zlozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepnosc architektoniczna

  ul. Warszawska 45.

 1. Do szkoly prowadza 4 wejscia: wejscie glowne, wejscie przez szatnie, wejscie przez hale sportowa, wejscie z boiska. Do wszystkich wejsc prowadza schody. Wejscie glowne, przez szatnie i przez hale sportowa wyposazone sa w podjazdy dla wozkow.
 2. W budynku szkoly korytarze, schody i balustrady schodow sa zgodne z prawem budowlanym. Nie ma windy.
 3. W budynku szkoly jest zamontowana platforma pionowa dla osob niepelnosprawnych. Nie ma zamontowanych informacji glosowych, petli indukcyjnych.
 4. Na terenie placowki znajduje sie parking (obok wejscia do hali sportowej) z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osob niepelnosprawnych.
 5. Do szkoly moze wejsc osoba z psem asystujacym.
 6. Na terenie szkoly nie ma mozliwosci skorzystania z tlumacza jezyka migowego.

  ul. Skowyry 41.

 1. Do szkoly prowadza 2 wejscia: wejscie glowne, wejscie od podworka. Do wszystkich wejsc prowadza schody. Wejscia wyposazone sa w podjazdy dla wozkow.
 2. W budynku szkoly korytarze, schody i balustrady schodow sa zgodne z prawem budowlanym. Budynek jest jednokondygnacyjny nie ma windy.
 3. W budynku szkoly nie ma zamontowanych platform, informacji glosowych, petli indukcyjnych.
 4. Na terenie placowki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdow przeznaczonych dla osob niepelnosprawnych. Istnieje mozliwosc korzystania z okolicznych miejsc parkingowych. Przed szkola znajduje sie parking z wyznaczonym miejscem parkingowym przeznaczonym dla osob niepelnosprawnych.
 5. Do szkoly moze wejsc osoba z psem asystujacym.
 6. Na terenie szkoly nie ma mozliwosci skorzystania z tlumacza jezyka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Inne oswiadczenia

Strona powstala w 2006 i zastosowane technologie nie zapewniaja spelnienia wymagan z 2019 r.
Obecnie trwaja prace nad nowa wersja strony, ktora powinna spelniac wymagania ustawy.